Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2015

czeresnie
7186 d2d6 500
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viabananaapple bananaapple
czeresnie
Reposted fromtjeden tjeden viabananaapple bananaapple
Sponsored post
feedback2020-admin
czeresnie
5140 8b16 500
Reposted fromtaiga taiga viabananaapple bananaapple
Watercolor Cityscapes Alex
czeresnie
5831 8922
Reposted fromretaliate retaliate viasusansthebest susansthebest
czeresnie
Shan-Shui City, China (project) | (pikstrim)
Reposted fromtogglk togglk viasusansthebest susansthebest
7171 378e 500
czeresnie
4786 c4d4
sir Colin
Reposted fromholymoly holymoly viamanxx manxx
czeresnie
czeresnie
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie.
Uśmiechnęłam się.
- Jasne.
- Jutro?
- Cierpliwości, koniku polny - poradziłam. - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.
- Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J.Green "Gwiazd naszych wina"
Reposted fromhappyorsad happyorsad via11am 11am
czeresnie
5277 9419 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaobarzana obarzana
czeresnie
czeresnie
0982 2c9e
Reposted fromepi epi viaardnaskela ardnaskela
czeresnie
8766 5954
czeresnie
2662 7f91
Reposted fromangelinaajoliee angelinaajoliee viaChlebek Chlebek
czeresnie
czeresnie
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahannes hannes
8504 05b9 500

girlwiththepurpleframes:

this is the best thing I’ve ever seen

Reposted fromariasacra ariasacra viaoski oski
7071 3da1 500

egobus:

character development 

czeresnie
5512 29a4
Reposted fromiamstrong iamstrong viafollowed followed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...